Zasady rozliczeń

Indywidualne rozliczenie

Wysokość wynagrodzenia ustalana jest indywidualnie podczas spotkania. Na wysokość honorarium wpływ mają takie czynniki jak rodzaj prowadzonej sprawy, stopień jej skomplikowania oraz zakres podejmowanych czynności. Najczęściej stosowane formy rozliczeń to wynagrodzenie ryczałtowe, mieszane oraz godzinowe. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów istnieje możliwość rozłożenia wynagrodzenia na raty.